Nợ xấu tăng, bất động sản ảnh hưởng

Ngành bất động sản nằm trong tình hình khó khăn khi mà tình trạng nợ xấu tăng. Động thái thị trường bị găm giá để chờ một sự giải cứu kịp thời từ phía Nhà nước của không ít các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản là hoàn toàn rất sai lệch. Với quy mô thị trường hiện nay của nợ xấu trên toàn bộ thị trường bất động sản, Nhà nước cũng không đủ khả năng giải cứu, kể cả nếu muốn. Đó là những nhận xét của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tại bản tin kinh tế vĩ mô mới nhất vừa được phát hành.

Đặt trong bối cảnh chung về tình hình nợ xấu, bản tin cho rằng vấn đề tình hình nợ xấu và giải quyết nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản hiện nay đang nhận được sự quan tâm đặc biệt, thực sự đang là một vấn đề lớn. Bởi tình hình dư nợ tín dụng liên quan đến bất động sản, như là vay để kinh doanh bất động sản, tình hình vay đầu tư sản xuất kinh doanh và tình hình thế chấp bằng bất động sản… chiếm một tỷ trọng rất đáng kể trong tổng dư nợ.

Tình hình nợ xấu và giải quyết nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản hiện nay đang nhận được sự quan tâm đặc biệt
Tình hình nợ xấu và giải quyết nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản hiện nay đang nhận được sự quan tâm đặc biệt

Hơn nữa, tình hình nợ xấu bất động sản cũng đã kéo theo sự trì trệ của hai ngành rất quan trọng đối với việc làm và tình hình an sinh xã hội là ngành xây dựng và ngành vật liệu xây dựng. Khi ngành xây dựng đang tạo ra việc làm cho khoảng 3,3 triệu lao động, hay chiếm khoảng 6,4% tổng lao động của nền kinh tế trong nước, lao động trong ngành xây dựng cũng có mức thu nhập thấp hơn so với mức thu nhập trung bình của nền kinh tế và khoảng 88,9% lao động trong ngành này không hề có bảo hiểm xã hội. Còn với ngành vật liệu xây dựng cũng đang có khoảng trên 500.000 lao động, tức trên 1% tổng số lao động của nền kinh tế và khoảng 62,3% lao động trong ngành này cũng không có bảo hiểm xã hội.

 Tình hình nợ xấu bất động sản ảnh hưởng đến vấn đề việc làm
Tình hình nợ xấu bất động sản ảnh hưởng đến vấn đề việc làm

Quy mô tình hình nợ xấu của lĩnh vực bất động sản là rất đáng kể, song vấn đề sẽ còn lớn hơn, theo quan điểm của cơ quan xây dựng bản tin thị trường, là khi phân tích tình hình trạng thái động: với tình hình một nền kinh tế đang ở trong quá trình được điều chỉnh theo hướng thoái nợ sau cả một giai đoạn tăng trưởng nóng dựa trên tình hình tăng trưởng tín dụng ở mức cao thì những lĩnh vực nóng nhất và có sử dụng vay nợ nhiều nhất, trong đó đặc biệt là ngành bất động sản sẽ phải có những điều chỉnh mạnh nhất để có thể đưa tình hình nền kinh tế trở về quỹ đạo cân bằng và bền vững.

Sự kéo dài vô tận của tình trạng nợ nở ra, tài sản thì co lại sẽ làm cho không ít các doanh nghiệp sẽ bị cạn vốn và có khả năng phá sản, có ảnh hưởng mạnh đến khả năng thanh khoản của các ngân hàng có liên quan và qua đó cũng sẽ đe dọa đến sự an toàn của hệ thống ngân hàng, bản tin đã đưa ra quan ngại.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *