Vấn đề xây dựng nhà ở giá rẻ và nhà ở xã hội

Với quan điểm cho rằng xây căn hộ rộng thì nó không ổ chuột. Ổ chuột hay không là cách quản lý chứ không phải diện tích nhỏ. Tôi ủng hộ quan điểm nên xây dựng căn hộ quy mô linh hoạt, như vậy mới hợp lý. Trở ngại lớn nhất của TP.HCM đối với vấn đề xây dựng nhà ở giá rẻ và NƠXH là giá đất quá cao.

nha-thu-nhap-thap
Xây dựng nhà ở giá rẻ

Do vậy, Nhà nước cần xem xét lại chính sách định giá đất chứ cao như hiện nay thì không thể nào thu hút được các nhà đầu tư  trong khi cơ hội rất lớn. Hơn nữa Nhà nước không cần đứng ra xây dựng NƠXH mà định giá quỹ đất và giao cho các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế làm. Sau đó các nhà đầu tư trả lại Nhà nước quỹ nhà để Nhà nước thực hiện việc giao NƠXH theo đối tượng đã được quy định.

nha-o
Xây dựng nhà ở giá rẻ

Chính sách phát triển nhà ở phải gắn liền với cơ sở hạ tầng giao thông, nếu cứ để cho các nhà đầu tư tự bơi . Quan trọng là Nhà nước phải có chính sách để làm sao đừng “đổ” hết lên vai ngân hàng. Ví dụ, Nhà nước cần hỗ trợ người thu nhập thấp mua nhà trả góp bằng chính sách ưu đãi về thuế, thời gian vay và trừ thuế trước khi đóng thuế thu nhập giống như nhiều nước trên thế giới. Ví dụ, người có thu nhập 15 triệu đồng/tháng, khi mua nhà ở giá rẻ hoặc NƠXH thì tiền trả góp mua nhà được trừ trước khi đóng thuế thu nhập.Với cách làm như vậy tôi tin là thị trường nhà ở cho người thu nhập thấp sẽ phát triển.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *